Krafttrader Einar Aas er trolig personlig konkurs etter massivt tap i kraftmarkedet, heter det i en personlig pressemelding torsdag.«Mandag 10. september var det ekstraordinære prisendringer i det nordiske og tyske kraftmarkedet. Jeg har hatt for stor posisjon i forhold til likviditeten i markedet og i løpet av mandagen ble de siste 350 millionene av mine frie likvide midler overført. Dette var ikke tilstrekkelig til å dekke tapet og tirsdag ble jeg derfor satt under administrasjon av Nasdaq- børsen. Onsdag kveld ble hele min portefølje tvangssolgt av Nasdaq, dette medførte et svært stort personlig tap. Følgen av dette er akkord eller personlig konkurs», heter det i meldingen.Videre vil det ifølge meldingen ikke bli gitt ytterligere kommentarer.I en tekstmelding til Hegnar.no bekrefter Aas at pressemeldingen stemmer.Strømmegleren har tjent gode penger på å spekulere i kraftpriser på Nord Pool, og har i flere år toppet skattelistene. I 2016 Aas hadde i 2016 en nettoninntekt på 832,8 millioner kroner, en ligningsformue på 2,17 milliarder kroner, og betalte 226,8 millioner kroner i skatt.Han var dermed et godt stykke foran investor Øystein Stray Spetalen.Ifølge bladet Kapital er Einar Aas å finne på en 116. plass på listen over