Festen er slutt i fremvoksende markeder

Siden starten av 2016 har risikovillige investorer hatt god avkastning. Nå er festen over.

Det fremvoksende markedet, med land som Tyrkia, Argentina og India, har siden starten av 2016 gitt risikovillige investorer god avkastning. Nå er festen over. Det gir også muligheter for tradere.Etter at verdens sentralbanker kuttet styringsrenten til nærmere null etter finanskrisen i 2009, og kapital ble lett tilgjengelig, økte etterspørselen etter mer risikable statsobligasjoner i det fremvoksende markedet. Dette medførte en massiv pengetilførsel og stimulerte til økonomisk vekst. Det innebar imidlertid også at landene i fremvoksende markeder økte sin gjeldsgrad betydelig, noe som gjorde dem sårbare for kapitalflukt og valutasvingninger. Et godt eksempel på dette ser vi nå i Tyrkia, hvor fremtidstroen på landets økonomi fra forbrukere og næringsliv ikke har vært lavere på over ni år, ifølge CNBC. Tyrkia er i en pågående konflikt med USA hvorav sistnevnte har innført toll på stål og aluminium, mens Tyrkia har svart med å heve avgiften på en rekke amerikanske varer. Dette har vært en utløsende faktor for den massive svekkelsen av den tyrkiske valutaen lira (TRY) mot dollar som vi har sett den siste tiden.Så langt i år har liraen svekket seg med 43,5 prosent mot dollar, noe som gjør at den tyrkiske utenlandsgjelden er blitt 43,5 prosent dyrere. Dette er svært uheldig for et land som har en total gjeld på over hundre prosent av BNP, hvorav halvparten er finansiert av utenlandske investorer. Det blir ikke bedre av at mye av denne gjelden forfaller i løpet av de neste tolv månedene.Mistilliten til at Tyrkia skal klare å betjene gjelden sin fører til at utenlandske investorer trekker kapitalen sin ut av landet, som igjen fører til ytterligere svekkelse av tyrkisk valuta og dermed importert inflasjon. For å dempe svekkelsen av liraen måtte tyrkiske myndigheter heve styringsrenten fra 8 til 17,5 prosent i sommer. Aberet med dette er at den økonomiske veksten blir dempet i samme slengen.Liknende tendenser ser vi i Argentina, som opplevde et valutafall mot dollar på 17,2 prosent på torsdag, etter at president Marci hadde bedt det internasjonale pengefondet (IMF) om å fremskynde utbetalingene av lånet som ble innvilget i juni. Med det hadde pesoen falt med 54 prosent mot dollar siden nyttår - mer enn alle andre valutaer i det fremvoksende markedet.Også her medfører valutasvekkelse dyrere gjeld og importert inflasjon, noe som passer dårlig med IMFs ønske om at Argentina skal senke sin inflasjon med ti prosent fra dagens nivå på 31,2 prosent. Valutasvekkelsen sørget for at Argentina torsdag økte styringsrenten fra 45 til 60 prosent, og satte en stopper for valutafallet. Dette tiltaket gjør det attraktivt å ha penger i Argentina, men det gjør det samtidig dyrere å investere i produktiv virksomhet. Tiltakene som skal roe markedet, svekker dermed landenes konkurranseevne og demper den økonomiske veksten.Capital Economics tror den dramatiske innstrammingen i de finansielle forholdene i Tyrkia og Argentina vil føre til at de økonomiene vil gå inn i en resesjon, og at dette vil mer enn veie opp for den økonomiske veksten som er ventet for andre framvoksende nasjoner som Russland, Brasil og Mexico. Dermed ventes den samlede økonomiske veksten for det fremvoksende markedet avta i tiden fremoverTider med stor usikkerhet gir muligheter for tradere. Hos CMC Markets kan kundene handle CFD-er som gir dem eksponering i valuta, indekser og råvarer verden over.