Funcom-rally etter innsidekjøp

Børs

Funcom-aksjen er i godt driv på Oslo Børs onsdag, og er i skrivende stund opp 6,5 prosent til 18,45 kroner.På det høyeste har aksjen vært opp over 9 prosent.Etter børsslutt tirsdag ble det kjent at KGJ Capital, et heleid selskap av Kristian Gerhard Jebsen-gruppen, solgte unna 880.000 aksjer i Funcom.Aksjesalget ble gjort til 20 kroner, tilsvarende 17,6 millioner kroner og 15,5 prosent over gårsdagens sluttkurs på Oslo Børs. Blant kjøperne var styremedlem Fredrik Malmberg som kjøpte 30.000 aksjer, og eier 4.500.000 aksjer i Funcom etter kjøpet.Foreslått styremedlem Susana Meza Graham kjøpte 155.000 aksjer, og eier 155.00 aksjer i selskapet etter kjøpet.Videre har fondet Swedbank Robur Ny Teknik kjøpt 450.000 aksjer.

funcom