- Går fortere enn tenkt

- Sånn som det er nå, så er vi opportunistiske.

- Forbedringsprogrammet til Aker BP går fortere enn tenkt, og selskapet har betydelig mer kapasitet med fire til fem rigglinjer enn planlagt, sier konsernsjef Karl Johnny Hersvik til TDN Direkt under Paretos Oil & Gas-konferanse torsdag.- Vi vil prøve å maksimere utnyttelsen av de rigglinjene vi har, sier han.I andrekvartalsrapporten i juli kommuniserte Aker BP at de venter å ha fire til fem rigger i drift i andre halvår 2018 som skal drive med vedlikehold, plugging, og boring av lete- og produksjonsbrønner.Konsernsjefen sier videre at hovedfokuset for selskapet er produktivitetsvekst, og at Aker BP dermed er villige til å «plukke» rigger de mener har høy teknisk kapasitet selv om de kanskje koster mer.- Sånn som riggmarkedet er nå, så er vi opportunistiske, sier Hersvik.