Hofseth Biocare søker om patent

Gründer Roger Hofseth. Foto: Finansavisen.

Selskapet ønsker foreløpig patent i USA.

Hofseth Biocare opplyser torsdag at selskapet har levert inn en søknad om et foreløpig patent i USA. Søknaden omfatter resultatene av en ny studie publisert i tidsskriftet Functional Foods som tar for seg ulike behandlinger via «ProGo(R)», som er selskapets lakseproteinhydrolysatløsning.Studien konkluderer at ProGo(R)-pulver inneholder bioaktive peptider som endrer reguleringen av flere oksidative beskyttende gener i to forskjellige menneskelige epiteliale celler.HBC har utviklet ProGo(R) de siste ti årene, som ifølge selskapet skal fungere som genmodulatorer».


Les også