Hun skal lede nytt forsikringsselskap

Turid Grotmoll blir leder av nytt forsikringsselskap.

SpareBank 1 Gruppen og DNB inngikk 24. september en avtale om å slå sammen sine forsikringsvirksomheter.Turid Grotmoll er ifølge en pressemelding utpekt som leder for det fusjonerte selskapet.Grotmoll er i dag konsernsjef for SpareBank 1 Gruppen og adm. direktør for SpareBank 1 Forsikring AS. Hun er også styreleder for Finans Norge.- Jeg er svært glad for at Turid har påtatt seg ansvaret for å lede realiseringen av dette forsikringsselskapet som DNB og SpareBank 1 skal eie sammen. Hun er den foretrukne lederen fra begge selskapenes side, sier Finn Haugan, leder av interimstyret for det nye selskapet og konsernsjef for SpareBank 1 SMN.- Det fyller meg med energi å få sjansen til å bygge et selskap med store ambisjoner om å være morgendagens forsikringsleverandør, med bred distribusjon over hele landet og dyktige medarbeidere med nysgjerrighet, vilje og engasjement, sier Turid Grotmoll.I interimstyret har Finn Haugan med seg Rune Bjerke (konsernsjef DNB), Ingjerd Blekeli Spiten (konserndirektør Personmarked DNB), Arne Austreid (konsernsjef SpareBank 1 SR-Bank), Richard Heiberg (konsernsjef SpareBank 1 Østlandet), Peggy Hessen Følsvik (nestleder LO), Åse Blomkvist (tillitsvalgt SpareBank 1/LO Finans) og Per-Kristian Ek (tillitsvalgt DNB/Finansforbundet), opplyses det.DNB vil i tillegg velge en ekstern representant når det fusjonerte selskapet trer i kraft, etter planen 1. januar 2019.Grotmoll fortsetter som konsernsjef for SpareBank 1 Gruppen og adm. direktør for SpareBank 1 Forsikring inntil det fusjonerte selskapet er en realitet.


Les også