Hvitvasking, milliard-donasjon og resultatvarsel

I dag har det blitt kjent at Thomas F. Borgen har informert styret at han trekker seg som adm. direktør i Danske Bank.Samtidig informeres det at Danske Bank donerer 1,5 milliarder danske kroner til et uavhengig fond som skal kjempe mot økonomisk kriminalitet og hvitvasking.I en melding fra banken kommer det frem at Danske Bank ikke ønsker å ha en økonomisk fordel av de mistenkelige transaksjonene som fant sted i Estland i perioden 2007 til 2015.Donasjonen på 1,5 milliarder kroner vil bli kostnadsført i 3. kvartal 2018.Danske Bank forventer nå at nettoresultatet for 2018 vil bli i størrelsesorden 16-17 milliarder danske kroner. I tillegg til donasjonen på 1,5 milliarder kroner, er fremtidsutsiktene nedjustert.Da Danske Bank la frem tallene for første halvdel av 2018, forventet ledelsen at resultatet for 2018 ville være i nedre del av 18-20 milliarder kroner.