I dag setter Norges Bank opp renten

Det finnes likevel ett stort spørsmål.

Det har ikke skjedd siden 12. mai 2011. Men i dag skjer det igjen. Norges Bank hever renten med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent.Dette vil i så fall bli kun andre gang i sin karriere at sentralbanksjef Øystein Olsen setter opp renten.Det store spørsmåletSpørsmålet blir hva Norges Bank gjør med rentebanen, det vil si signaliserer av videre renteoppgang.- Prognosen fra juni ga en viss sannsynlighet for renteøkning i desember, men første renteøkning var inne i banen først på nyåret (januar eller mars). Til sammen litt over to renteøkninger ligger inne i banen for 2019, skriver analytiker Joakim Bernhardsen i Nordea Markets i dagens morgenrapport.Han påpeker at mye har gått som Norges Bank har ventet siden juni, men høyere inflasjon og svakere krone argumenterer for en høyere rentebane.Nordea Markets tror ytterligere én renteøkning vil indikeres for 2019, altså litt over tre totalt.- I fronten av prognosen holdes nok banen ganske lik, da vi tror Norges Bank vil unngå å signalisere den neste renteøkningen for tett på dagens økning. Signalene fra juni var at Norges Bank ønsker å se an effekten av den første renteøkningen før de hever renten på nytt, heter det videre.De fleste, både analytikere og markedet, ser ut til å være forberedt på en viss oppjustering av renteprognosen.- Vår prognose om en oppjustering på 25 basispunkter er nok likevel på oppsiden av konsensus. Dagens beskjed fra Norges Bank kan dermed gi bevegelse opp i korte renter og sterkere krone, skriver Bernhardsen.Les også: Andreassen: Intet er fjernere fra virkelighetenTror Olsen holder igjenDNB Markets tror på en mindre oppjustering av rentebanen.- Vi tror skjønnsmessige vurderinger, knyttet til ønsket om å gå forsiktig frem i ukjent terreng, vil begrense løftet. Eksempelvis tror vi ikke at dagens prognose vil varsle en sannsynlighetsovervekt for heving allerede i desember, skriver sjeføkonom Kjersti Haugland i dagens morgenrapport.Les også: Nå jekkes renten opp - bør du binde?I denne vurderingen legger meglerhuset stor vekt på det sentralbanken skrev i juni: «Usikkerhet om virkninger av en høyere rente kan tale for å se an virkningene av den første renteøkningen før renten heves videre».- Med mindre Olsen og co. har gjort helomvending på dette punktet, tilsier en slik holdning at en desember-heving heller ikke blir gjort til et hovedscenario på dagens møte. Får vi rett, blir rentebanen løftet med rundt 10 basispunkter de neste tre årene. Den vil da indikere at det kan bli tre hevinger i 2019, opp fra to hevinger i juni-banen, fortsetter Haugland.DNB Markets tror et slikt løft vil gi beskjedne markedsutslag, i form av en marginal renteoppgang og en nedgang i EURNOK på 2-5 øre (kronestyrkelse).- Skulle banen derimot - mot formodning - bli holdt uendret, vil det kunne gi en merkbar svekkelse av kronen. På samme måte tror vi en oppjustering av banen på mer enn 15 basispunkter vil kunne sende kronekursen betydelig sterkere, fortsetter sjeføkonomen.Les også: - Har du uflaks? Da må du binde rentenTviler på desember-løftHandelsbankens vurdering er at sentralbanken vil fremskynde de allerede planlagte rentehevingene noe, men at endepunktet for renten vil bli nær uendret.- Vi tror da at vi i stedet for to rentehevinger neste år, vil den nye banen indikere en klar sannsynlighetsovervekt for tre hevinger. Merk at for å få til dette, vil det nok være en betydelig sannsynlighet i den nye rentebanen for at styringsrentenkan bli satt opp allerede i desember. Vi tror imidlertid ikke at Norges Bank faktisk vil gå så fort frem, går det frem av meglerhusets morgenrapport.Skulle Norges Bank legge frem en rentebane i tråd Handelsbankens forventninger, vil meglerhuset uansett fastholde sin forventning om at neste renteheving ikke kommer før i mars 2019.- Kronen har styrket seg i opptakten til dagens rentebeskjed fra Norges Bank, ettersom forventningene til en høyere rentebane har fått godt fotfeste. En mykere tone fra Norges Bank i dag kan dermed bidra til at kroneoppgangen mister momentum, og at kronen heller går inn i en konsolideringsfase i tiden fremover, heter det videre.- For krysset EURNOK blir 9,49-nivået viktig på nedsiden, mens en stenging over 9,55 i dag kan varsle en noe svakere utvikling for kronen fremover, avslutter Handelsbanken.