- Indikerer «bullishness» blant rederne

Spotratene er fortsatt lave, men flere faktorer indikerer bedre sentiment i markedet for de største tankskipene, mener Clarksons Platou.

Internasjonale tankaksjer falt i snitt med rundt én prosent i forrige uke, ifølge meglerhuset Clarksons Platou.Oslo-noterte Frontline falt nesten to prosent i løpet av uken, og fallet fortsetter videre denne uken.Fallet kommer til tross for positive datapunkter, skriver Clarksons Platou i en oppdatering.- Mest fremtredende var det at skipsmeglere har høynet prisanslagene for nybygde resale VLCCer og fem år gamle VLCCer med en million dollar til henholdsvis 90 millioner dollar og 65 millioner dollar.I tillegg viser meglerhuset til at rateanslag for ettårige time charter-kontrakter ble oppjustert med nær 10 prosent til 23.500 dollar pr. dag.To VLCCer skal til og med ha blitt sluttet for 12 måneder til rater på 25.000 dollar dagen, ifølge Clarksons Platou.- Vi mener disse forhandlingene i det fysiske markedet sier noe om sentimentet som er i ferd med å bedre seg til tross for fortsatt svake spotrater, skriver meglerhuset.Clarksons Platou-analytikerne mener det indikerer en «bullishness» blant rederne.- Med en VLCC-flåte som har hatt nullvekst på årsbasis i tre måneder på rad, og flere oljeforsendelser ventet fremover, burde markedet bedre seg og dette er sannsynligvis deler av årsaken til både høyere skipsverdier og rater, etter vårt syn.De siste slutningene i spotmarkedet for VLCCer er gjort til rater på rundt 16.200 dollar pr. dag.John Fredriksens Frontline behøver til sammenligning rater på rundt 22.500 dollar pr. dag for å gå i kontant break even.Fredly in the moneyDe økte skipsverdiene er gode nyheter for investor Arne Fredly og de andre investorene i hans nyetablerte tankrederi Hunter Group.Tankrederiet har en avtale med DSME-verftet i Sør-Korea om bygging av syv VLCCer med levering mellom 2019 og 2020, og der alle skal utstyres med scrubbere.Skipene har en kostpris på mellom 82,5 millioner dollar og 82,8 millioner dollar. I tillegg kommer kostnaden til scrubbere på rundt 2,7 millioner dollar pr. skip.Det betyr at verdiene nå er nær 10 prosent høyere enn da Fredly bestilte skipene. Rederiet har også opsjoner på å bestille ytterligere tre skip som - inkludert scrubbere - vil koste 92 millioner dollar pr. stykk med eventuell levering i første halvår 2021.Fristen for å erklære disse opsjonene har riktignok løpt ut (mandag 17. september).Selskapet har foreløpig ikke informert markedet om det er tatt en beslutning når det gjelder opsjonene.  Hegnar.no har forsøkt å få en kommentar fra ledelsen i Hunter Group tirsdag, men har foreløpig ikke lykkes.