Til tross for at IT-konsulentselskapet Webstep nådde nye toppnotering på Oslo Børs i forrige uke, mener Nordnets nye investeringsøkonom Mads Johannesen likevel at konsulentsektoren fort blir litt glemt av investorene.
Sånn burde det imidlertid ikke være, ifølge Johannesen som mener det kunne vært interessant for flere å ta en titt på sektoren.- Konsulentselskapene er i front når det gjelder å profitere på megatrender som digitalisering, GDPR (General Data Protection Regulation) og robotisering. Dette er områder alle selskaper på tvers av bransjer investerer store summer i, sier Johannesen.- Det var ikke gullgraverne som tjente mest på gullrushet i Amerika på slutten av 1800-tallet, men de som solgte hakker og spader. I dag er det konsulentene som er selgerne av hakker og spader.
Investeringsøkonomen nevner generell god vekst i norsk økonomi, samt økt fokus på digitalisering og datasikkerhet som langsiktige drivere for konsulentselskapene som er notert på Oslo Børs.- Det er noe konsulentselskapene nyter godt av, fortsetter han og legger til at disse selskapene har en kapitallett modell, meget god avkastning på egenkapitalen og at de har bevist en evne til å vri seg om til bransjer der behovene for digitalisering er store.Forutsigbare inntekerEt annet poeng Johannesen trekker frem er konsulentselskapenes store andel offentlige kunder, noe som øker innteksforutsigbarheten.- Ser vi på Bouvet, så er andel statlige kunder på 52,7 prosent, som gir en forutsigbarhet i inntjeningen til selskapet, sier han.Investeringsøkonomen trekker en parallell til det amerikanske gullrushet for å illustrere hvorfor han mener konsulentbransjen kan være et lurt sted å putte pengene dersom man ønsker å profitere på digitaliseringstrenden.