Jotun øker salget

Jotun solgte maling og pulverlakker for 11.871 millioner kroner i årets første åtte måneder.

Justert for valutaeffekter er underliggende salgsvekst på hele ti prosent, ifølge en pressemelding fra Jotun.Resultatet endte på 1.154 millioner, en nedgang fra 1.291 millioner i 2017. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere marginer knyttet til høyere råvarepriser i alle segmenter, opplyser selskapet.Det er segmentene for dekorative malinger, industrimalinger og pulverlakker som bidrar til salgsveksten. Særlig er det sterk forbedring i salget av industrimalinger. Salget av skipsmaling er fortsatt preget av nedgangen i det globale shippingmarkedet, heter det i meldingen.- Vi ser imidlertid tydelige tegn til bedring i shippingmarkedet, og har eksempelvis signert vesentlig flere nybyggkontrakter så langt i år sammenlignet med tidligere. Når det gjelder olje- og gassmarkedet er dette fortsatt vanskelig, men vi føler oss trygge på at vi har nådd bunnen og at vi vil se en positiv utvikling i tiden fremover, sier konsernsjef Morten Fon.- Selv om det er tegn til at råvaremarkedet nå stabiliserer seg, blir det nødvendig å øke prisene også i tiden fremover for å kompensere for en lang periode med stigende råvarepriser, kommenterer Fon.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også