Sykehusbygg HF og Finnmarkssykehuset har tildelt Consto, Multiconsult og Norconsult som underkontraktører for pre-design av det nye sykehuset i Hammerfest, ifølge en melding mandag.Kontraktsummen er for Multiconsult på 24 millioner kroner, inkludert opsjoner for videre faser dersom pre-design-fasen er vellykket, opplyses det.Pre-design-fasen vil starte umiddelbart, og ventes ferdig i april 2019.