Lavere Interoil-produksjon

Eivind Yggeseth

Interoil Exploration & Production reduserte produksjonen i august.

Interoil Exploration & Production melder om en bruttoproduksjon på 1.562 fat oljeekvivalenter pr dag i Colombia i august 2018, sammenlignet med 1.667 fat oljeekvivalenter pr dag i juli.Oljeproduksjonen utgjorde 1.155 fat pr dag, ned fra 1.258 fat pr dag i juli.


Les også