Morten Astrup. Foto: Finansavisen.

Morten Astrup: - En skjult perle innen oljeservice

Morten E. Astrup og Storm Bond Fund hamstrer gjeld i et selskap der Astrup-familien er en betydelig eier sammen med John Fredriksen.

«I løpet av august besluttet vi å øke posisjonen vår i Noram Drilling», skriver forvalter Morten E. Astrup i high yield-fondet Storm Bond Funds ferske månedsrapport.Noram Drilling Company eier og driver ni høyspesifikasjons landrigger som alle er på kontrakter i Permian-bassenget i USA.Selskapet har slitt tungt som følge av oljekrisen, og har ved flere anledninger det siste året vært nødt til å be kreditorene om lettelser i betingelsene til sitt femårige obligasjonslån.Den seneste tiden har det imidlertid begynt å løsne for selskapet som følge av høyere oljepriser og økt boreaktivitet.- Markedet ventes å være stabilt eller fortsette å forbedre seg gjennom 2018, spesielt i Permian-bassenget, såfremt det ikke oppstår negativ volatilitet i WTI-oljeprisene, skriver selskapet i rapporten for andre kvartal som ble lagt frem 20. august.- Som et resultat, venter vi at riggutnyttelsesgraden vil fortsette å matche vår trend med nær 100 prosents utnyttelse. Vi venter også at dagratene skal fortsette å øke gjennom året, selv om takten til økningen kan moderere seg noe.Selskapet regner derfor med økte inntekter i andre halvår 2018. I første halvår beløp inntektene seg til 37,7 millioner dollar etter en økning på 29 prosent fra samme periode året før.Skjult perleDet er utsiktene til høyere rater, og dermed inntekter, Astrup og Storm Capital har bitt seg merke i.«Momentet i det amerikanske landriggsegmentet tar seg opp og starter å utspille seg i form av høyere rater og utnyttelsesgrad», skriver han i månedsrapporten.Riggselskapets største eier er ingen ringere enn John Fredriksen som, gjennom Geveran Trading, eide vel 58 prosent av aksjene i starten av juni, ifølge årsrapport for 2017. Det taler også til selskapets fordel, mener Astrup.«Vi ser på Noram som en skjult perle innen oljeservice på grunn av sin sterke kontantstrøm, solide «asset backing» som igjen reduserer refinansieringsrisikoen, positive markedsutsikter og en sterk og industriell eier», skriver han.At Astrup-familiens eget investeringsselskap, Pactum AS, er selskapets nest største aksjonær med nesten 20 prosent av aksjene, er nok heller ingen negativ faktor. «Obligasjonene som forfaller neste år gir for tiden en yield på rundt 10 prosent, noe vi anser som veldig attraktivt gitt de nevnte kredittstyrkene», konkluderer Astrup.MobilsmellStorm Bond Fund oppnådde i august en positiv avkastning på 0,5 prosent, i det som – som vanlig – fortonet seg som en stille måned i det nordiske high yield-markedet.Utvikling gjennom måneden ble positivt påvirket av reprisingen i Kistefos- og Point Resources-obligasjonene, oppsummerer Astrup i månedsrapporten.Christen Sveaas’ investeringsselskap, Kistefos, fikk et løft av offshorerederiet Viking Supply Ships som hanket inn en uventet milliardgevinst etter salget av tre ankerhåndteringsfartøy til Canada, mens Point Resources-obligasjonen tok av etter meldingen om at selskapet skal slås sammen med Eni Norge til en ny norsk oljekjempe med navnet Vår Energi.Som i juli var det mobilselskapet Lebara som bidro mest negativt.Obligasjonskursen til Lebaras eierselskap Vieo, falt i løpet av august som følge av at selskapet ikke klarte å publisere regnskapstall innen den nye fristen 27. august, eller å levere på løfter om tilbakekjøp av obligasjoner.Astrup har tidligere utrykt tro på at selskapet skal overkomme de gjentatte problemene med å rapportere tall.- Vi har fortsatt tillit til management og har tro på en løsning på rapporteringsutfordringene, uttalte han til Hegnar.no for en måned siden.Etter en ny runde med brutte løfter, begynner imidlertid Astrup å få nok.«Derfor har vi besluttet å redusere posisjonen vår i Lebara til 60 prosent av pålydende, fra 2,5 prosent til 1,5 prosent av fondet», skriver han.Olje og shippingFlere av Storm Bond Funds største posisjoner er i mindre, men hardt satsende oljeselskaper.Point Resources, DNO og Okea er alle blant fondets ti største plasseringer.Videre er Storm også tungt inne i oljeservice.Veritas Petroleum Services er den største plasseringen. I tillegg har fondet betydelige posisjoner i Dof Subsea og Jacktel, der sistnevnte eier den oppjekkbare boligriggen «Haven» som for tiden er på en lengre kontrakt på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.Les også: Ekstremt lønnsomt hotell på Nordsjøens gigantfeltInnen shipping har fondet investert i obligasjoner utstedt av LNG-rederiene Golar LNG og Höegh LNG, samt det hurtigvoksende containerrederiet MPC Container Ships og tørrbulkrederiet Western Bulk Chartering.Tøff startFondet, som nå har 1,1 milliarder kroner under forvaltning, markerte nylig at det er 10 år siden det ble etablert.Oppstarten høsten 2008 sammenfalt perfekt med begynnelsen på finanskrisen, noe som dermed dannet rammene for en svært smertefull start. De fire første månedene bød på en samlet negativ avkastning på rett under 27 prosent.Året etter ble det imidlertid slått kraftig tilbake med en avkastning på nesten 50 prosent.Med unntak av to år, har fondet levert positiv avkastning hvert år siden oppstarten i 2008. Den årlige avkastningen er nå beregnet til 6,0 prosent.I 2017 oppnådde fondet en avkastning på 13,3 prosent, og året før der hele 17,8 prosent.Hittil i år er fondet opp 3,6 prosent.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også