MPCC-topp kjøper aksjer for 1,5 mill.

En av primærinnsiderne i MPC Container Ships ASA kjøper seg opp.

Styremedlem Axel Schroeder i MPC Container Ships ASA har kjøpt 32.000 aksjer i selskapet til kurs 47,00 kroner. Det betyr at han ga 1,5 millioner for posten.Ny beholdning er 181.000 aksjer.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også