Torsdag sprakk nyheten om at krafttrader Einar Aas Samme dag bekrefter Nasdaq Clearing at det har blitt brukt 100 millioner euro av sitt misligholdsfond, tilsvarende 957 millioner kroner, etter en krafthandel som gikk galt. Nasdaq OMX Nordic vil likevel kke bekrefte at medlemmet er krafthandler Einar Aas, men forteller at oppgjørssentralen har erklært mislighold for et medlem som ikke kunne oppfylle marginkravene fra Nasdaq Clearing.                              - Det har hendt 13 ganger totalt, for både finansielle og commodities-medlemmer, siden Nasdaq Clearing ble opprettet i 1989. Dette er ikke ønskelig, sier Nasdaq-talsmann David Augustsson til nyhetsstedet.- Det handler om et tap for fondet på cirka 100 millioner euro, for å dekke opp tapet som har oppstått på grunn av dette medlemmet, sier Augustsson til E24. Totalt har Aas tapt minst 1,31 milliarder denne uken, ifølge E24.Einar Aas har selv uttalt følgende.«Mandag 10. september var det ekstraordinære prisendringer i det nordiske og tyske kraftmarkedet. Jeg har hatt for stor posisjon i forhold til likviditeten i markedet og i løpet av mandagen ble de siste 350 millionene av mine frie likvide midler overført. Dette var ikke tilstrekkelig til å dekke tapet og tirsdag ble jeg derfor satt under administrasjon av Nasdaq- børsen. Onsdag kveld ble hele min portefølje tvangssolgt av Nasdaq, dette medførte et svært stort personlig tap. Følgen av dette er akkord eller personlig konkurs», skrev Aas i en melding.