Nordea Markets nedgraderer sin anbefaling på Yara International-aksjen til hold fra kjøp, ifølge TDN Direkt.Meglerhuset nedjusterer estimatene for resultat per aksje i 2019-2020 på bakgrunn av antakelser om høyere europeiske gasspriser som nå ventes til 8,5 dollar per million btu fra tidligere 7,5, opplyses det.Nordea tror fremdeles at resultatene i selskapet kommer til å øke vesentlig de kommende årene, som følge av ventet bedring i markedsbalansen for gjødselmarkedet, samt Yaras forbedringsprogram.«Etter vårt syn er aksjekursen på linje med vår verdsettelse både mot sammenlignbare selskaper og på enkeltstående basis», skriver Nordea, som tidligere hadde et kursmål på 390 kroner per aksje.