Nel-prosjekt kan få 379 mill.

- Vi er ekstremt fornøyde, sier direktør Jacob Krogsgaard i Nel Hydrogen Solutions.

H2BusEurope-prosjekter har ifølge en melding blitt valgt av Connecting Europe Facility-programmet for en mulig tildeling av rundt 40 millioner euro, tilsvarende 379 millioner kroner, til en flåte av brenselscellebusser og tilhørende infrastruktur.- Vi er ekstremt fornøyde med at Connecting Europe Facility-programmet har valgt vårt prosjekt til en foreslått tildeling på 40 millioner euro, sier direktør Jacob Krogsgaard i Nel Hydrogen Solutions.- Hydrogenbusser er klare for storskalabruk i Europa og dette prosjektet er et vesentlig springbrett for å redusere totalkostnadene ved eierskap av hydrogenbusser mot et nivå nær fossildrevne busser, fortsetter Krogsgaard.


Les også