Nel: Stor interesse for reparasjonsemisjon

Nel oppdaterer markedet.

Nel var tirsdag kveld ute med en oppdatering vedrørende selskapets reparasjonsemisjonen.Her opplyses det at selskapet har mottatt tegning for rundt 69,7 millioner aksjer, der selskapet vil tilby opptil 15 millioner aksjer.Tegningskursen var som tidligere opplyst 3,12 kroner pr aksje.Endelig tildeling ventes gjennomført rundt 18. september.


Les også