Norconsult løftet bunnlinjen

Norconsult fikk et driftsresultat i andre kvartal 2018 på 114 millioner kroner, mot 93 millioner kroner i tilsvarende periode året før. Driftsinntektene endte på 1,3 milliarder kroner, opp fra 1,14 milliarder kroner.Driftsmarginen ble 8,7 prosent, mot 8,1 prosent for samme kvartal i fjor. - Det er gledelig at vi klarer å oppnå vekst både på topp- og bunnlinjen i andre kvartal. Konkurransen i markedet er tøff og det er fortsatt press på prisene. Veksten kommer både som følge av oppkjøp og organisk vekst, med god beskjeftigelse i de fleste markeder. Spesielt sterk vekst ser vi i Norden, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen.I første halvår har Norconsult kjøpt selskapene Nordic – Office of Architecture, Arkitekthuset Monarken, Fundator, Sivilingeniør Anders Overrein, Tind & Tyri arkitekter og Arkitektene Berg og Østvang.I september styrket Norconsult sin posisjon i Danmark gjennom kjøpet av det danske rådgivningsselskapet KAAI – Kærsgaard & Andersen A/S. Oppkjøpet styrker Norconsults kompetanse og kapasitet innen sosial boligbygging og offentlige byggeprosjekter i Danmark.- Vi har hatt en god start på andre halvår, og har vunnet flere viktige store prosjekter. Rett kompetanse, evne til å lytte til kundene i kombinasjon med smartere arbeidsprosesser har bidratt til at Norconsult har økt konkurransekraften de siste årene, sier Jacobsen.Nylig vant selskapet konkurransen om prosjektering av ny lufthavn i Bodø. I tillegg ble prosjektteamet som Norconsult er en del av, tildelt forprosjektet for nye Hammerfest sykehus. Sammen med AF Gruppen er Norconsult i tillegg invitert til konkretiseringsfasen for E39-utbyggingen mellom Kristiansand vest og Mandal øst.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også