Nordea lanserer hybridlån

Bedriftskunder kan få en løsning mellom fast og flytende rente.

Nordea lanserer lån med rentekorridor, som gjør at bedriftskunder i Norge kan ta opp lån med en hybridløsning mellom fast og flytende rente. - Dette er et produkt som skal gjøre det enklere for kunden å oppnå en rentesikring, samtidig som man får med noen av fordelene ved en flytende rente, sier leder for bedriftsmarkedet i Nordea Norge, Jon Brenden.Lån med rentekorridor betyr at låntager vil være sikret at renten ikke stiger over et på forhånd avtalt «rentetak». Samtidig aksepterer kunden at det settes en nedre grense på hvor lavt renten kan falle, opplyses det.Bevegelsene mellom rentetaket og gulvet vil følge den flytende renten.- Større bedriftskunder benytter gjerne renteavtaler i markedet for å sikre sine posisjoner, men for mange små og mellomstore bedrifter har tilgangen på slike avtaler vært begrenset, eller man har opplevd det som komplisert. Nå ønsker vi å forenkle dette, sier Brenden.Rentekorridor vil bli tilbudt på lån mellom 250.000 og 100 millioner kroner, med en løpetid på enten 3 eller 5 år.- Nordea har allerede lansert dette i Finland, hvor lån med rentekorridor har vært svært populært. Vi tror det kan være et aktuelt alternativ også her i Norge, og så vidt vi har kjennskap til har ikke dette vært tilgjengelig i det norske markedet frem til nå, sier Brenden.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også