Nordea Markets-strateg: Kan fort overraske positivt

Nordea Markets-strateg tror BNP kommer inn omlag som Norges Bank har ventet, men mener regionalt nettverk fort kan overraske positivt.

Som ventet klarte hverken alliansen eller venstresiden å få flertall i Riksdagsvalget.«Sverigedemokratene ser ut til å 17,6 prosent av stemmene og blokkerer dermed de to andre blokken som er så godt som jevnstore på litt over 40 prosent hver. Sverige går nå inn i en andre vanskeligere parlamentarisk periode enn de har hatt siden forrige valg, mest sannsynlig med en svak mindretallregjering», skriver Lars Mouland i dagens morgenrapport fra Nordea Markets.Nøkkeltall fra SSBFerske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Konsumprisindeksen (KPI) falt 0,4 prosent fra juli til august 2018.Tolvmånedersendringen i KPI var 3,4 prosent i august, mens det ifølge en sammenstilling utført av TDN Direkt på forhånd var ventet oppgang på 3,2 prosent.Hovedårsaken til at prisene falt fra juli til august var ifølge SSB rimeligere flybilletter. Etter to måneder med prisoppgang i juni og juli, falt de hele 25,2 prosent i august.Kjerneinflasjonen (KPI-JAE), som er konsumprisindeksen korrigert for avgiftsendringer og energivarer, falt 0,5 prosent i august.Over året endte kjerneinflasjonen på 1,9 prosent. Her var det ifølge TDN Direkt ventet 1,7 prosent. «Sterke sesongeffekter på matvarer og flyreiser gjør at augusttallet er beheftet med større usikkerhet enn normalen. Tallet skal imidlertid overraske mye for å holde Norges Bank fra å heve rentene neste uke», skrev Nordea-atrategen i forkant av tallene mandag.«Kan fort overraske»Tirsdag får vi BNP og reginonalt nettverk. BNP tror Nordea Markets og Mouland kommer inn omlag som Norges Bank har ventet, men strategen mener nettverket fort kan overraske positivt.«Trump sa fredag at han vurderte å øke tollen på ytterliger 267 milliarder dollar, i tillegg til de 200 milliardene som lå på bordet forrige uke. USA importerte i fjor varer for omlag 500 milliarder dollar fra Kina, så disse tiltakene vil dekke all import», avslutter Mouland.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også