NRC-kjøp i boks

NRC Group opplyser i en melding at det nå har fullført det annonserte kjøpet av NSS Holding.I tilknytning oppkjøpet har styret i NRC valgt å utstede 850.745 nye aksjer i selskapet til en pris lik 66,10 kroner pr aksje. De nye aksjene er utstedt som delvis betaling til selgeren NSS, opplyses det.I august ble det klart at NRC Group hadde inngått en endelig avtale om oppkjøp av NSS Holding AS.NSS Holding er eneeier av Norsk Saneringsservice AS, og eier 70 prosent av utstedte og utestående aksjer i Miljøvakta AS.Oppkjøpet baseres på 103 millioner kroner i selskapsverdi - på kontant og gjeldfri basis