Induct har signert en kontrakt med transportmyndighetene i Barcelona (TMB), går det frem av en børsmelding.MTB driver metro og buss i Barcelona, og vil bruke Induct-plattformen til å løfte innovasjon og drift med tanke på fremtidige behov.Kontraktssummen oppgis til 45.000 euro for det første året, inklusive rådgivningstjenester med årlige, gjentakende programvareinntekter på 6.000 euro.KjendistungtAksjonærlisten i Induct inneholder fortsatt flere finanskjendiser.Øystein Tvenge er største aksjonær med 8,06 prosent av aksjene. Broren Torstein er 5. størst med sine 3,60 prosent.Kari Stautland, mangeårig storaksjonær i Opera, er 9. største aksjonær med sine 3,14 prosent og 266.552 aksjer.På 18. plass med 100.000 aksjer finner vi Delray Trading, et selskap Arne Blystad eier sammen med Hermann Refsum Flinder.Flinder eier også 58.823 aksjer gjennom selskapet Camaca.