Ocean Yield vurderer nedskrivninger

Har samtidig blitt tildelt FEED-studie.

ocean yield

Reliance Industries har ikke utnyttet muligheten til å kjøpe Dhirubhai-1. Det skriver selskapet i en oppdatering onsdag. Som et resultat vil selskapet vurdere å registrere en nedskrivning knyttet til FPSO i 3. kvartal 2018 på 0-50 millioner dollar, opp mot rundt 408 millioner kroner. FPSO Dhirubhai-1, som eies av Ocean Yields datterselskap, Aker Floating Production AS (AFP), har operert på en 10-årig charterkontrakt med Reliance Industries Limited på MA-feltet i India.Kontrakten utløp i dag 19. september 2018 og FPSO har nå sluttet produksjonen på feltet, opplyses det. - Basert på en bedre utsikt for FPSO-markedet, er vi optimistiske til at vi vil finne en tilfredsstillende løsning for enheten, sier CEO Lars Solbakken Selskapet har tidligere registrert en avsetning på 30 millioner dollar knyttet til nedleggelseskostnader, som forventes å oppstå som kontantutlegg i løpet av 2. kvartal 2018 og første kvartal 2019. Det er fortsatt visse utestående kontraktsmessige uoverensstemmelser og utestående betalinger mellom Reliance Industries og AFP, opplyses det. Ocean Yield opplyser samtidig at AFP blitt tildelt en frontend Engineering Design («FEED»)-studie for potensiell bruk av FPSO. Studien er anslått å være gjennomført i fjerde kvartal 2018.Videre har selskapet i de siste månedene opplevd økt interesse for FPSO fra oljeselskapene og vil forfølge disse mulighetene parallelt med prosjektet nevnt ovenfor.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker