Økonomer om dagens viktigste

Trump klinte til natt til tirsdag, og innfører ny toll på kinesiske varer. I dag rettes fokus mot Sverige.

Trump innførte natt til tirsdag en toll på 10 prosent på kinesiske varer for nye 200 milliarder dollar. Dermed er det totale volumet kommet opp i 250 milliarder dollar, noe som utgjør rundt 10 prosent av all kinesisk import og halvparten av all eksport fra Kina til USA. «Tollsatsen økes ifølge Trump til 25 prosent etter nyttår, dersom Kina kommer med mottiltak. Renminbien svekker seg og aksjemarkedene i Kina og Hong Kong er ned, med Hang Seng ned 0,8 prosent», skriver sjeføkonom i Nordea Markets Kjetil Olsen i morgenrapporten.Også oljeprisen er ned til rett under 78 dollar per fat. Men ellers er reaksjonen i Asia ifølge Olsen nokså små.«Heller ikke amerikanske futures indikerer noe stort sell-off ved åpning. Trolig hadde markedet langt på vei allerede priset inn de nye tariffene fra Trump», heter det fra økonomen.Svenske nøkkeltallDenne morgen får vi et par nøkkeltall fra Sverige. Først ut er svenske boligpriser (HOX). Disse ventes ifølge sjeføkonomen inn på minus 4,5 prosent over året for august.«Dette er noe sterkere enn juli, da boligprisene hadde svekket seg 4,9 prosent over året», heter det fra Olsen.Senere på morgenen får vi arbeidsledighetstall. Disse ventes inn på 6,3 prosent for august, noe som er marginalt sterkere enn juli, da ledigheten kom inn 6,4 prosent.Sidelengs/svakt fall«Normalt stiger boligprisene i august, i størrelsesorden 1,3 prosent over måneden. En slik nominell oppgang tilsier altså uendrede sesongjusterte boligpriser», lyder det fra seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i morgenrapporten om de svenske boligprisene.Signalene som har kommet på forhånd (Mäklarstatistik), har ifølge økonomen indikert små nominelle prisendringer i august.«Og tar vi dette bokstavelig, tilsier det en sidelengs/svakt fall i de sesongjusterte boligprisene», skriver han.I alt synes utvikling å være i tråd med forventningene til våre svenske analytikere, som lenge har argumentert for en utflating i det svenske boligmarkedet.«Tilsvarende som vi har sett hittil i år, hvor de sesongjusterte prisene i snitt har steget med magre 0,1 prosent per måned i løpet av årets første syv måneder. Merk også at boligprisindikatoren fra SEB har vist en jevn bedring hittil i år», skriver Gonsholt Hov i rapporten.