Olsen-overraskelse utløser kronesjokk

Alle ventet en høyere rentebane. Det var bom.

Norges Bank gjorde som alle ventet, og hevet i dag styringsrenten fra 0,50 til 0,75 prosent.Spenningen var knyttet til hva sentralbanken ville gjøre med renteprognosene, og her ventet de aller fleste at rentebanen skulle jekkes opp.Men her hadde sentralbanksjef Øystein Olsen en liten overraskelse på lur: Norges Bank senker rentebanen.Kronen styrket seg i forkant av rentebeslutningen, i den tro at rentebanen skulle heves. En del av denne styrkelsen blir nå reversert. EURNOK står i skrivende stund i 9,5888, og kronen har dermed svekket seg med nesten åtte øre siden rentedommen ble avsagt.Mønsteret er det samme mot dollar.USDNOK sto like før klokken 10:00 i 8,1238, men er nå oppe i 8,1957. Det tilsvarer en kronesvekkelse mot dollar på drøye syv øre.Valutakurser LIVE her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også