Vatne Equity AS har i dag kjøpt 100.000 aksjer i Solon Eiendom til kurs 28,96 kroner, går det frem av en børsmelding.Selskapet la dermed nærmere 2,9 millioner kroner på bordet for aksjene.Indirekte eier av Vatne Equity, Runar Vatne, er styremedlem i Solon Eiendom.Etter dette eier Runar Vatne 4.000.000 aksjer i Solon privat, og i tillegg 5.303.867 aksjer gjennom Vatne Equity.Dette tilsvarer totalt 16,46 prosent av selskapet.