Selger eiendom for 21 millioner

Det er i dag inngått kontrakt om salg av eiendommer mellom MT Grøtnes AS og Scana Property AS.Eiendommene i Strand kommune som Scana Property nå selger er deponier og tomteområder i tilknytning til stålverksområdet på Jørpeland.Kjøper er MT Grøtnes, som eies av de lokale entreprenørene Magnar og Terje Ur.Salgssummen på 21 millioner kroner, og vil ha en positiv resultat- og likviditetseffekt for Incus Investor.Transaksjonen forventes gjennomført innen 30. oktober 2018.Nyheten blir godt mottatt på Oslo Børs hvor aksjene i Incus Investor hopper 9,01 prosent til 0,99 kroner.