Brian Cliff Olguin

Sjefstrateg: Helt «Texas» med amerikansk proteksjonisme

Leif-Rune Husebye Rein, sjefstrateg i Nordea Wealth Management er ute med fersk oppdatering.

Kina og Russland har hatt en ukes lang militærøvelse, og dette kan ifølge Leif-Rune Husebye Rein, sjefstrateg i Nordea Wealth Management, på flere måter symbolisere et sterkere strategisk samarbeid på også andre områder som eksempelvis handel.«Etter samtaler med Vladimir Putin har Xi Jinping uttalt at de ønsker et fruktbart samarbeid i internasjonale saker og kommer til å stå sammen imot handelsproteksjonisme. I USA har også flere av verdens største selskaper som Amazon.com, Macy’s og Walmart startet en koalisjon som kaller seg for «Americans for Free Trade» og ønsker å stå imot Donald Trumps proteksjonisme. Motstanden mot Trump sin planlagte straffetoll øker dermed både på borte- og hjemmebane», skriver Husebye Rein i fersk oppdatering.HandelsoptimismeForrige uke var det oppgang på børsene, delvis som følge av handelsoptimisme. Optimismen kom ifølge sjefstrategen da det ble klart at Kina og USA skulle snakke sammen i forkant av innføring av ny straffetoll.«Fredag kveld kom imidlertid nyheten om at Trump likevel ønsker å gå videre med innføringen av toll på nye 200 milliarder av importen fra Kina. I tillegg begynte det å gå rykter i helgen om at Kina kommer til å trekke seg fra de nye samtalene. Det er med andre ord helt «Texas» på handelskrigfronten», skriver han.Avkastningsmessig var forrige uke ifølge Husebye Rein god, i alle fall før vi regner inn effekten av kronekursen.Han viser til at Japan skiller seg ut på den positive siden med en oppgang på 2,8 prosent i lokal valuta, i norske kroner var det imidlertid en nedgang på 0,3 prosent. Like etter kommer Oslo Børs, opp 1,5 prosent og USA opp 1,1 prosent.«Oslo Børs fikk nesten sterkest avkastning av regionene og fikk ekstra drahjelp med en oljepris som økte med 1,6 prosent gjennom uken, og som i skrivende stund er på USD 78,1 per fat. Globale aksjer steg med 1,2 prosent i lokal valuta, men falt 0,9 prosent regnet i norske kroner», skriver sjefstrategen i rapporten.Videre peker han på at Europa gjorde det relativt bra med en oppgang på 1,1 prosent, mens Kina og EM hadde en svært volatil uke.«De falt som en sten i starten av uken, men snudde også kraftig oppover på torsdag. Til slutt endte det med en oppgang på 0,6 prosent og 0,4 prosent for henholdsvis Kina og EM», skriver Husebye Rein.I USA bikket den amerikanske 10-åringen over den magiske 3 prosent-grensen. Videre avtok kjerneinflasjonen (KPI) mer enn ventet fra 2,4 prosent til 2,2 prosent. Totalinflasjonen falt også fra 2,9 prosent til 2,7 prosent.Videre peker sjefstrategen på at førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd fremdeles er på historiske lave nivåer, som ikke er sett siden slutten av 1969.«Detaljhandel falt noe mer enn ventet mens industriproduksjonen økte noe mer enn ventet. University of Michigan sin konsumenttillitsindikator steg overraskede mye fra 96,5 til 100,8. Alt i alt, det går så det suser i amerikansk økonomi», skriver han.Kraftig rentehoppDen europeiske sentralbanken og Bank of England hadde rentemøte på torsdag og det ble som ventet lite endringer i pengepolitikken.Tyrkias sentralbank satt styringsrenten kraftig opp fra 17,75 prosent til 24,0 prosent i et forsøk på å stanse det kraftige fallet til liraen.«Dette ble gjort til tross for at Tyrkia sin president Recep Tayyip Erdogan uttalte rett før møtet at sentralbanken burde senke renten, ikke heve den», skriver Husebye Rein.Også den russiske sentralbanken hevet renten med 25 basispunkter til 7,5 prosent. Industriproduksjonen for eurosonen falt kraftig fra 2,5 prosent til minus 0,8 prosent.«Norge sin konsumprisindeks derimot steg fra 3,0 prosent til 3,4 prosent, samtidig steg kjerneinflasjonen fra 1,4 prosent til 1,9 prosent, så nå blir det renteheving denne uken», hevder strategen. Kina importerer noe mindre fra 27,3 prosent til 20,0 prosent, men dette var ifølge Husebye Rein likevel klart bedre enn ventet.Han peker videre på at også eksporten svekket seg noe fra 12,2 prosent til 9,8 prosent.«Handelsbalansen viser fremdeles et enormt overskudd. Industriproduksjon og detaljhandel holder seg rundt samme nivåer som tidligere», skriver sjefstrategen avslutningsvis.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også