HitecVision-sjef Ole Ertvaag. Foto: Finansavisen

Solid verdi-hopp for HitecVision

Andelene til Norges største oppkjøpsfond økte med nesten 50 prosent i verdi i første halvår. Nå blar de opp 3,3 milliarder for britisk oljeselskap.

- En mer stabil oljepris enn de siste årene og økende aktivitetsnivå i bransjen generelt har hatt positiv innvirkning på fondenes porteføljeselskaper. Etter omfattende effektiviseringstiltak leverer de fleste nå betydelig bedre resultater enn de siste to årene, skriver oppkjøpsfondet HitecVision i sin ferske halvårsrapport.Oppkjøpsfondet med hovedkontor i Stavanger, styrer over fem fond med en samlet forvaltningskapital på 5,5 milliarder dollar, noe som tilsvarer rundt 45 milliarder norske kroner.Fondet beskriver seg selv som Europas ledende, spesialiserte privat equity investor innen for olje og gass og nyter dermed svært godt av de positive utsiktene i oljebransjen med høyere oljepriser og dertil økende aktivitet.I rapporten, skriver selskapet at det har gjort betydelige investeringer i porteføljen i løpet av årets seks første måneder.- For flere av selskapene har vi nådd viktige strategiske milepæler, slik som avtalen om sammenslåing av Point Resources og Eni Norge, Prosafes avtale om fleksibel levering og finansiering av tre nye boligrigger, og Asset Buyout Partners’ kjøp av Mongstad Group, heter det.- Basert på kombinasjonen av bedre resultater og oppnådde strategiske milepæler viser oppdaterte verdivurderinger av porteføljen god verdiøkning i perioden for investorene i samtlige fond, heter det videre. Verdien av fondets andeler har økt fra 935 millioner kroner ved utgangen av fjoråret til vel 1,3 milliarder kroner seks måneder senere. Satser på britisk sokkelHitecVision opplever økt aktivitet rettet mot internasjonale finansmarkeder, og ser også store muligheter på britisk sokkel.Torsdag melder DN at selskapet har bladd opp nær 3,3 milliarder kroner for det britiske oljeselskapet Cieco Exploration & Production.Ifølge avisen skal dette legge inn under Verus Petroleum som er selskapet som står for HitecVisions oljesatsing i Storbritannia. Som følge av den britiske satsingen besluttet selskapet i løpet av sommeren å etablere et kontor i London, samtidig som Houston-kontoret ble lagt ned.Tidligere strategi-direktør i Equinor, John Knight, er ansatt som seniorpartner på kontoret. I tillegg til hovedkontoret i Stavanger, og London-kontoret, har selskapet også et avdelingskontor i Oslo.Halverte resultatetKonsernet som ikke gjennomførte noen realisasjoner i første halvår, oppnådde inntekter på 138,2 millioner kroner i perioden, ned fra 164 millioner kroner i samme periode i fjor.Resultatet før skatt ble halvert til 25,7 millioner kroner, fra 52,3 millioner kroner i første halvår 2017.Ved utgangen av juni var den rentebærende gjelden på 45,6 millioner kroner, mens kontantbeholdningen var på 56 millioner kroner. HitecVision er notert på den norske OTC-listen. Basert på siste omsatte kurs, er selskapet verdsatt til 1,9 milliarder kroner.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også