Spår kursoppgang – anbefaler kjøp

I tirsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Flex LNG og SalMar.- Flex LNG har reagert opp igjen etter at det for en måned siden ble utløst salgssignal etter brudd på en hode-og-skuldreformasjon. Aksjen ligger innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt, og dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har støtte ved 11,40 kroner mens det ligger motstand ved 13 kroner. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager. Dette styrker aksjen på kort sikt. I tillegg viser RSI-kurven en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Også innsidescoren positiv, etter at innsider Kent Paulli kjøpte Flex-aksjer for 2,5 millioner kroner i juni, til omtrent samme kurs som nå. Med både positive tekniske forhold og positiv innsidescore, er aksjen en spennende kjøpskandidat. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- SalMar ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og videre kursoppgang innenfor trendkanalen indikeres. Aksjen ligger mellom støtten ved 383 kroner og motstanden ved 437 kroner. Brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Negativ volumbalanse, det vil si at aksjen den siste tiden har vært mer omsatt på dager med kursnedgang enn på dager med oppgang, viser at selgerne har vært mer aggressive enn kjøperne. Dette svekker aksjen på kort sikt, og gjør at konklusjonen blir svak kjøp i stedet for kjøp. Vurdering: Svak kjøpskandidat, avslutter Investtech.