Sparebanken Sør-lån i boks

Nytt ansvarlig lån utstedt.

Sparebanken Sør har utstedt et nytt ansvarlig lån med ti års løpetid pålydende 250 millioner kroner, går det frem av en børsmelding.Lånet har innløsningsrett første gang for banken etter fem år, og vil medregnes som tilleggskapital i bankens kapitaldekning.Kupongrenten utgjør tre måneders Nibor +1,45 prosentpoeng, med innbetalingsdatoen for lånet satt til 14. september 2018.Les mer her.


Les også