Storbank setter opp renten

Enda en bank hever renten som følge av Norges Bank renteheving.

Danske Bank setter opp rentene på både utlån og innskudd, ifølge en pressemelding fredag.- I lys av at Norges Bank nylig besluttet å heve styringsrenten, og gitt utviklingen i pengemarkedsrentene, har Danske Bank besluttet å justere opp renten på lån og på bankinnskudd. Rentene har nå vært lave over lang tid, og at de nå etter hvert kommer forsiktig opp vil dermed være naturlig, sier Trond Mellingsæter, leder av Danske Bank i Norge.Økningen blir på inntil 0,25 prosentpoeng for utlån og innskudd, og betyr at ny listepris for Boliglån Ung blir 2,45 prosent og for Boliglån 80 prosent over to millioner kroner 2,75 prosent, opplyses det.Banken øker også rentesatsene på enkelte innskuddsprodukter med inntil 0,25 prosentpoeng. Beste innskuddsrente i denne kategorien blir Boligsparing for ungdom med 3,40 prosent nom, heter det i meldingen.


Les også