Strateg: En ulmende tilbudsskvis i olje

Skal oljeprisen enda høyere? Ja, mener mange analytikere og tradere, ifølge CMC Markets Henrik Sommerfelt. Selv etter oljepriser på 2014-nivåer atter at Opec+ landene forrige søndag besluttet at det ikke var nødvendig å øke oljeproduksjonen.

Oljeprisen fikk denne uken nok et oppsving og passerte 82 dollar per fat for første gang siden oljekrisen i 2014.Hovedårsaken til dette var at de såkalte Opec+ landene, under et møte i Algerie på søndag, besluttet at det ikke var nødvendig å øke oljeproduksjonen.Dette til tross for at sanksjoner fra president Trump har ført til et betydelig bortfall av Iransk olje i markedet. Oljeproduksjonen fra OPEC-landene fortsetter dermed å ligge under produksjonsnivåene i både 2016 og 2017, noe som presser prisene oppover. Oppjusterte estimaterDette er gode nyheter for Oslo Børs som nådde ny «all time high» på 945 denne uken. Mye av oppgangen skyldes at høyere oljepris medfører oppjusterte inntektsestimater for store oljeselskaper på Oslo Børs som Equinor, Aker BP og DNO. Aksjeprisen i disse selskapene har henholdsvis økt med 6,3, 10,9 og 8,25 prosent bare den siste uken. Selv om oljeprisen nå er høyere enn på fire år er det noen faktorer som tyder på at prisen kan stige ytterligere. For eksempel Venezuela som sliter med store økonomiske problemer og hvor produksjonen faller.  Selv om Kina nylig har lånt landet 5 milliarder kroner til å investere i oljesektoren, er det få som tror på bedring i landet på kort sikt.SanksjonerDe amerikanske straffetiltakene mot Iran trer også i kraft for alvor i november, noe som vil redusere Iransk oljeeksport ytterligere. I tillegg begynner rørledningssystemet som skiferoljeaktørene i USA er avhengig av å møte kapasitetsproblemer, noe som reduserer USAs mulighet til å øke sin produksjon.Dersom ikke Opec+ ønsker, eller evner, å kompensere for disse faktorene, mener analytikere at det ligger an til en nært forestående tilbudsskvis og oljepriser opp mot 100 dollar fatet.Selv om høy oljepris bidrar positivt til den energitunge hovedindeksen på Oslo Børs, kan det gå hardt utover veksten i verdensøkonomien. Olje er en viktig innsatsfaktor i industrien, og viktige industribedrifter får et betydelig kostandshopp når oljeprisen stiger. Dette vil kunne gå utover aktivitetsnivået i oljeintensive industrier fremover.Kan dempe vekstenEkstra urovekkende er det å se oljeprisgaloppen i sammenheng med andre faktorer som kan dempe veksten i verdensøkonomien.Sentralbanksjefen i USA, Jerome Powell, satte den uken opp styringsrenten ytterligere til intervallet 2-2,25. Dette kan få negativ betydning for investeringslysten i markedet, og innebærer at dagens høyt belånte selskaper kan få problemer når gjelden skal refinansieres.Videre advarer Goldman Sachs og JP Morgan om at den pågående handelskrigen mellom USA og Kina vil kunne føre til lavere økonomisk vekst. Spesielt trekker de frem at den varslede importtollen på kinesiske varer til USA om ikke annet vil kunne oppveie for Trumps skattelettelser, som så langt i år har smurt den amerikanske økonomien.