«Sterk vekst i aksje- og obligasjonsmarkedet de siste ni årene har ført til en lavere etterspørsel etter mindre risikable aktiva-klasser, som gull og sølv. Dette ser vi tydelig av de ulike chartene, som viser at prisen på gull og sølv har «stått stille» siden 2009, mens hovedindeksen i USA har vokst med 375 prosent i samme periode», skriver Henrik Sommerfelt i CMC Markets i en kommentar. Han viser til at de edle metallene gjerne blir ansett som en trygg havn for investorer i perioder med stor usikkerhet i aksjemarkedene, og følgelig så vi ifølge strategen en stor oppsving i gull- og sølvprisene i kjølevannet av forrige finanskrise. Siden har prisene stort sett falt. «Nå får imidlertid enkelte markedsforhold tradere til å spekulere i om det igjen er på tide å plassere pengene i en «tryggere havn». Goldman Sachs meldte denne uken at det er 75 prosent sannsynlighet for en nært forestående korreksjon i det amerikanske aksjemarkedet. Dette er høyere enn hva som var tilfelle i 2001 og 2007, forut for børskrakkene», skriver Sommerfelt.Han peker på at uttalelsen er forankret i en statistisk modell som Goldman Sachs utviklet i fjor, som tar utgangspunkt i fem indikatorer som har vist seg å fungere godt til å predikere børsfall.«Disse er Shiller P/E, arbeidsledighet, ISMS’ måling av industriaktivitet, rentekurve og kjerneinflasjon.  Høy prising i aksjemarkedet, lav arbeidsledighet og stigende rente- og inflasjonsutsikter er spesielt utslagsgivende for de høye verdiene». Fører til dårlige utsikterDen eskalerende handelskrigen mellom USA og Kina er ifølge CMC Markets-strategen også med på å skape usikkerhet.«Begge land har en økonomisk vekst som er stimulert av ekspansiv finanspolitikk som det vil være vanskelig å overholde over tid. Større grad av proteksjonisme fører også til dårligere utsikter for fremvoksende økonomier, som i stor grad er avhengig av internasjonal handel. Dette har ført til kapitalflukt og valutasvekkelse i land som Tyrkia, Argentina, Sør-Afrika og Brasil, som nå relativt sett har fått langt høyere utenlandsgjeld», skriver han i kommentaren.Hvis disse landene ikke klarer å betjene gjelden sin, kan det ifølge strategen gi negative ringvirkninger til resten av verden.  Målt i dollar har børsene i Brasil og Sør-Afrika falt med over 20 prosent, mens Argentina og Tyrkia er mer enn halvert.«Usikkerheten viser seg også i svakere PMI-tall for eurosonen som falt fra 55,1 til 54,6 i august. Både Tyskland og Storbritannia falt med ett poeng hver, mens Sverige falt fra 57,6 til 52,5. Sistnevnte kan ha sammenheng med usikkerheten knyttet til det svenske valget som avholdes i kveld, hvor et flertall til Sverigedemokratene kan føre til ytterligere svekkelse av svenskekronen».Spente på nøkkeltallI neste uke er traderne som handler råvarer, indekser og valuta hos CMC Markets ifølge Sommerfelt spente på om inflasjonstallene som kommer for USA og flere europeiske land kan gi ytterligere belegg for å frykte en snarlig børskorreksjon.«I tillegg kommer det nye tall for ZEW-indeksen i Tyskland, som i forkant av annonseringen er ventet å ende på -13. Fortsetter uroen kan vi vente oss en oppgang i gullprisene fremover», avslutter strategen.