Strøm Fjære: Renteheving i september er gitt

Økonomene i DNB Markets og Handelsbanken Capital Markets lot seg overraske.

«Kjerneinflasjonen var vesentlig høyere enn det Norges Bank hadde ventet i august, og høyere enn hva vi ventet, grunnet sterkere prisvekst på klær og sko i august. Renteheving i september synes gitt (slik det også så ut før inflasjonstallene.) Inflasjonen isolert sett, peker mot en høyere rentebane», skriver Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i en oppdatering.EURNOK falt seks øre etter at tallene ble sluppet.Tallene overrasketFerske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Konsumprisindeksen (KPI) falt 0,4 prosent fra juli til august 2018.Tolvmånedersendringen i KPI var 3,4 prosent i august, mens det ifølge en sammenstilling utført av TDN Direkt på forhånd var ventet oppgang på 3,2 prosent.Kjerneinflasjonen (KPI-JAE), som er konsumprisindeksen korrigert for avgiftsendringer og energivarer, falt 0,5 prosent i august.Over året endte kjerneinflasjonen på 1,9 prosent. Her var det ifølge TDN Direkt ventet 1,7 prosent, mens Norges Bank ventet 1,5 prosent.Over forventning«Kjerneinflasjonen steg til 1,9 prosent i august, opp fra 1,4 prosent i juli. Utfallet var godt over forventning. Vi og konsensus ventet 1,6 og 1,7 prosent. Norges Bank ventet 1,5 prosent. Gapet til Norges Banks kortsiktige estimater har økt vesentlig», skriver seniorøkonom Marius Gonsholt i Handelsbanken i en oppdatering.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også