Styreleder tegner seg for aksjer

Styreleder og styremedlemmer tegner seg for aksjer.

Styreleder Hans Peter Bøhn har tegnet seg for 40.106 aksjer i PCI Biotech, ifølge en børsmelding.Aksjene ble tegnet til kurs 30 kroner per aksje gjennom.Etter transaksjonen eier Bøhn 123.662 aksjer i selskapet.Styremedlem Lars Viksmoen har tegnet seg for 1.920 aksjer til en kurs på 30 kroner per aksje gjennom selskapet Stocken Invest.I tillegg har Viksmoen kjøpt 1.580 tegningsretter til en snittpris på 4,40 kroner per tegningsrett.Etter transaksjonene eier Stocken Invest 7.500 aksjer i selskapet.Videre har styremedlem Christina Herder tegnet seg for 1.645 aksjer til en kurs på 30 kroner per aksje.Hun har også solgt sine øvrige tegningsretter til en snittkurs på 4,40 kroner per tegningsrett.Etter transaksjonen eier Herder 10.000 aksjer i selskapet.