Tidligere Fredriksen-topp erstattes i Archer-styret

Løvdal går ut, Østdahl kommer inn.

Boreselskapet Archer der John Fredriksen er storeier, avholdt fredag sin generalforsamling på Bermuda - i likhet med en rekke andre Fredriksen-dominerte selskaper.Av referatet fremgår det at Stavanger-mannen Kjell-Erik Østdahl har blitt utvnevnt som erstatning i styret for Alf Ragnar Løvdal som ikke stilte til gjenvalg.Løvdal var konsernsjef i Seadrill-dattteren North Atlantic Drilling inntil restruktureringen som ble fullført i sommer.Erstatteren Østdahl som også har blitt en del av Seadrill-styret, er seniorrådgiver i Blackstone, og tidligere administrerende direktør for Operations i Schlumberger.Han har også hatt fremtredende stillinger i Statoil og HitecVision, og innhar også en rekke styreverv.I tillegg til valget av Østdahl, klubbet Archers generalforsamling igjennom gjenvalg av Giovanni Dell'Orto, John Reynolds og Dag Skindlo.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også