Tidligere Fredriksen-topp erstattes i Archer-styret

Løvdal går ut, Østdahl kommer inn.

Boreselskapet Archer der John Fredriksen er storeier, avholdt fredag sin generalforsamling på Bermuda - i likhet med en rekke andre Fredriksen-dominerte selskaper.Av referatet fremgår det at Stavanger-mannen Kjell-Erik Østdahl har blitt utvnevnt som erstatning i styret for Alf Ragnar Løvdal som ikke stilte til gjenvalg.Løvdal var konsernsjef i Seadrill-dattteren North Atlantic Drilling inntil restruktureringen som ble fullført i sommer.Erstatteren Østdahl som også har blitt en del av Seadrill-styret, er seniorrådgiver i Blackstone, og tidligere administrerende direktør for Operations i Schlumberger.Han har også hatt fremtredende stillinger i Statoil og HitecVision, og innhar også en rekke styreverv.I tillegg til valget av Østdahl, klubbet Archers generalforsamling igjennom gjenvalg av Giovanni Dell'Orto, John Reynolds og Dag Skindlo.


Les også