Tomra vil bli utbyttemaskin

Selskapet har mye på hjertet.

Stefan Ranstrand. Foto: Finansavisen.

Tomra avholder kapitalmarkedsdag fredag, og har lagt frem sin presentasjon.Ifølge denne sikter selskapet mot over ti prosent inntektsvekst for perioden 2018-2023.Andre mål er en EBITA-margin over 18 prosent, utbytteutbetalinger på 40-60 prosent og ROCE (avkastning på sysselsatt kapital) på over 20 prosent.Presentasjonen her.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker