Riggkjempen Transocean kjøper
ifølge en meldingInntektsfallet skyldes hovedsakelig avslutningen av kontrakter for tre rigger som nå ligger i varmt opplag, samt at inntektene i 2. kvartal 2017 var en del høyere på grunn av kompensasjon mottatt i forbindelse med tidlig terminering av to riggkontrakter. Ocean Rig-sjefen sier forespørslene renner innLes også: Jakter 1,4 milliarder til nytt riggselskapPlanen innebar å notere Valiant Offshore på Oslo Børs som et rendyrket og gjeldfritt spill på oppsvinget i «harsh environment»-markedet i Norge der alt overskudd skulle utbetales som utbytte.En drøy uke senere ble imidlertid pengeinnhentingen avblåst.
Ocean Rig for 2,7 milliarder dollar, tilsvarende 22 milliarder kroner.Oppgjør er i kontanter og aksjer, og transaksjonen har fått godkjennelse av styret i begge selskaper.Aksjonærene vil for hver aksje i Ocean Rig motta 1,6128 Transocean-aksjer pluss 12,75 dollar i kontanter.Prisen representerer en premie på 20,4 prosent, sammenlignet med Ocean Rigs gjennomsnittlige kurs de seneste ti dagene.Inntektsfall i 2. kvartalOcean Rigs inntekter falt fra 284,5 millioner dollar i 2. kvartal i fjor til 97,3 millioner dollar i 2. kvartal i år.Resultatet etter skatt endte på minus 19,1 millioner dollar, ned fra et positivt resultat på 57 millioner dollar i samme periode i fjor.Justert for kostnader på 6,4 millioner dollar, knyttet til klassing av riggene «Leiv Eriksson», Ocean Rig Mykonos» og «Ocean Rig Skyros», endte resultatet på minus 12,7 millioner dollar. Selskapets rigger som var i drift i løpet av kvartalet oppnådde en inntjeningseffektivitet på 88,1 prosent.Les også: Skrinla børsnoteringOcean Rig offentliggjorde i slutten av mai en plan om å skille ut sine to halvt nedsenkbare «harsh environment»-rigger «Leiv Eriksson» og «Eirik Raude» i det heleide datterselskapet Valiant Offshore. I den forbindelse var meglerhusene Clarksons Platou Securities og Pareto Securities, samt Nordea og ABN Amro, hyret inn for å hente inn 175 millioner dollar, tilsvarende rundt 1,4 milliarder kroner, gjennom en emisjon på 17,5 millioner nye aksjer til kurs 10 kroner.Aksjene skulle først noteres på den norske OTC-listen, før en fullverdig notering på Oslo Børs var planlagt å finne sted i 3. kvartal.