Tror renten blir hevet til tre prosent

Iain Stealey, porteføljeforvalter hos JPMorgan Global Strategic Bond Fund, tror den amerikanske sentralbanken vil heve renten til tre prosent i løpet av 2019.