Natt til mandag ble det oppdaget en utilsiktet mindre krengning på SalMars merd på Frohavet utenfor Trøndelag, går det frem av en pressemelding fra SalMar tirsdag.Krengningen ble raskt korrigert og tiltak iverksatt for gjenfangstfiske, opplyses det.Fiskeridirektoratet er orientert, og SalMar har tatt grep for å unngå at noe lignende skjer igjen. SalMar vil i samarbeid med fiskerimyndighetene bistå for å klarlegge alle detaljer rundt hendelses- og årsaksforhold.36 laks ble umiddelbart fanget opp av et sikkerhetsnett og ytterligere 21 laks er senere meldt fanget. Det er uklart om dette er fisk fra SalMars merd, heter det i meldingen.Mandag ble det satt ut totalt 1,2 kilometer gjenfangstgarn rundt merden. Tirsdag morgen er det fanget 12 laks i dette garnet.- Det er så langt gjort en gjenfangst på 69 laks rundt merden, dette indikerer at hendelsen har et begrenset omfang men vi tar dette på største alvor, sier konsernsjef Olav-Andreas Ervik.