Vil kronekursen sette fart?

Fortsatt stor spenning til den forventede rentebanen fremover, mener Henrik Sommerfelt i CMC Markets. 

Henrik Sommerfelt, sjef for CMC i Norge. Foto: CMC

Selv om torsdagens ventede renteøkning fra Norges bank for lengst bør være priset inn i kronekursen, er det knyttet spenning til den forventede rentebanen fremover.Torsdag kl 10 offentliggjør sentralbanksjef Øystein Olsen rentebeslutningen som Norges banks hovedstyre beslutter på onsdag. Alle venter renteoppgang. Et spørsmål er likevel om en renteøkning fullt ut er priset inn i dagens kronekurs. Den siste uken har kronen styrket seg. Ved inngangen til uken ble kronen handlet på 8,45 kroner per dollar og 9,76 kroner mot euro. Fredag kveld hadde kronen styrket seg til 8,26 mot dollar og 9,59 mot euro uten at vesentlige nyheter lå til grunn.Tradisjonelle modeller stemmer ikke Kronen har vært uvanlig svak i flere år og flere analytikere har måttet innse at de tradisjonelle forklaringsmodellene for verdsettelsen ikke lenger stemmer. Den tidligere så sedvanlige korrelasjonen med oljeprisen har ikke vært som før. Oljeprisoppgangen det siste året har ikke gitt vante utslag i kroneverdien. Om kronestyrkelsen gjennom uken kan knyttes til den ene dollaren per fat som prisen på nordsjøolje løftet seg til gjennom uken er uvisst.Større spenning enn rentebeslutningen er det knyttet til den pengepolitiske rapporten som offentliggjøres samtidig. Hvilke ord Øystein Olsen benytter på pressekonferansen kl 10.30 kan flytte kronekursen.Estimatene for utviklingen i verdensøkonomien spriker nå mer enn på lenge. Flere analytikere tar til orde for større børsuro og til og med store og plutselige korreksjoner. Det vil i tilfelle gi ringvirkninger. SmittefareMen for Norges del er analytikerne flest enige om at det ventes en robust utvikling i realøkonomien. Det store spørsmålet blir i hvilken grad norsk økonomi kan bli påvirket av utfordringer i verdensøkonomien – og selvsagt smittefaren ved børsuro.  Mandag offentliggjøres konsumprisutviklingen i EU og torsdag den amerikanske arbeidsledighetsindikatoren unemployment claims.