Voldberg gjør som Haudemann: Satser millioner på Kahoot

Satsingen har gitt Haudemann mange riktige svar så langt. Nå vil Voldberg være med på leken.

Kahoot, selskapet bak quiz-spillet med samme navn, tok fyr ved introduksjonen på den norske OTC-listen i slutten av mai.Ved introduksjonen var selskapets markedsverdi på 792 millioner kroner, men i løpet kun to uker doblet denne seg, og nå er markedsverdien nøyaktig én milliard høyere. 2-milliardersgrensen nærmer seg med stormskritt.En av Kahoots største aksjonærer er den velkjente investoren Jan Haudemann-Andersen som eier drøyt 11 prosent av aksjene gjennom henholdsvis Datum og Datum Vekst.Nå får Haudemann. som har tjent stort på investeringen så langt, følge av en annen bjellesau i det norske aksjemarkedet.Ifølge ferske aksjonærlister har investor Tore Aksel Voldberg kjøpt 505.000 Kahoot-aksjer gjennom investeringsselskapet Dukat AS.Det tilsvarer en eierandel på 0,48 prosent.Gitt at Voldberg kjøpte alle aksjene i forrige uke da Kahoot-aksjen ble omsatt til 16 kroner, måtte han dermed ut med rett under 8,1 millioner kroner for aksjene.Også tidligere Skagen-forvalter Kristian Falnes er inne på eiersiden i Kahoot med totalt 800.000 aksjer.Disse er nå er verdt 13,6 millioner kroner etter at Kahoot-aksjen løftet seg med 6,3 prosent til 17 kroner mandag.