Styremedlem Tore Aksel Voldberg har gjennom sitt heleide selskap Dukat AS kjøpt 15.000 aksjer i Solon Eiendom til kurs 28,1659 kroner, går det frem av en børsmelding.Voldberg ga dermed 422.500 kroner for aksjene.Etter dette eier Voldberg (gjennom Skøien AS) 8.713.398 aksjer i Solon Eiendom, mens gjennom Dukat AS eier 3.621.602 aksjer.Samlet beholdning blir dermed 12.335.000 aksjer, noe som tilsvarer 21,823 prosent av selskapet.