113.000 ledige i august

Ferske AKU-tall viser at ledighetsraten ligger på 4,0 prosent.

Ifølge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viste sesongjusterte tall med tre måneders glidende gjennomsnitt at ledigheten var på 113.000 personer i august, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).Dette tilsvarer en ledighetsrate på 4,0 prosent.  Nordea Markets hadde i forkant ventet en ledighetsrate på 4 prosent.Les mer i rapporten herDe sesongjusterte tallene viser at antall sysselsatte var 2.704.000. I prosent av befolkningen var sysselsettingen 67,7 prosent.