AF Gruppen-datter fullfører kjøp

Sikret seg 70 prosent av aksjene.

AF Gruppen-datter LAB AS har i dag inngått endelig avtale og gjennomført kjøpet av 70 prosent av aksjene i Helgesen Tekniske Bygg AS (HTB), går det frem av en børsmelding. De resterende 30 prosent av aksjene i HTB vil fremdeles være eid av ansatte i selskapet. Osterøy-baserte HTB beskrives som et veldrevet selskap, der forretningsidéen er å ta prosjekter fra idé til ferdig bygg. Hovedfokuset er på industri- og lagerbygg, kjøpesentre og kontorbygg. Selskapsverdi (enterprise value = egenkapital pluss netto rentebærende gjeld) for 100 prosent av HTB er vurdert til 140 millioner kroner. Oppgjøret for 70 prosent av aksjene vil bestå av 189.723 aksjer i AF Gruppen til kurs 126,50 kroner, samt kontanter. Deler av kontantoppgjøret vil bli gitt som en selgerkreditt frem til 2020. Det er ifølge meldingen avtalt garantier for oppnåelse av fremtidige resultatmål.Les mer her.