AF Gruppen-datter sikrer kontrakt

LAB Entreprenør er tildelt kontrakt ved Haukeland universitetssykehus.

LAB Entreprenør, et datterselskap av AF Gruppen (AFG), er av Helse Bergen HF tildelt kontrakten K202 ved nytt barne- og ungdomssykehus (BUS2) ved Haukeland universitetssykehus i Bergen, ifølge en børsmelding tirsdag.Kontrakten er en hovedentreprise med kontraktsum på om lag 339 millioner kroner eks.mva, opplyses det.Entreprisen omfatter alle bygningsmessige innredningsarbeider samt Rent Tørt Bygg og avfallshåndtering for alle entrepriser i prosjektet.Prosjektet har et samlet bruttoareal på rundt 50.100 kvadratmeter.Planlagt oppstart er i løpet av 1. kvartal 2019 med overlevering i 2023.Karensperioden er satt til 11.10.18 og tildelingen forutsetter styregodkjenning i Helseforetaket.