AF Gruppen fikk E39-kontrakt

AF Gruppen har signert kontrakt med Nye Veier for prosjektering og bygging av ny E39 fra Kristiansand vest til Mandal øst, går det frem av en børsmelding.Prosjektet omfatter 19 kilometer ny firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t.Arbeidene omfatter flere tunneler, inklusive Søgnetunnelen, på fire kilometer, samt et betydelig antall bruer, inklusiveTrysfjordbrua på 520 meter.Planlagt byggestart er november 2018, med ferdigstillelse oktober 2022. Kontraktssummen oppgis til 4,7 milliarder kroner, eksklusive moms.Dette gjør kontrakten til tidenes største for AF Gruppen.Selskapet har Norconsult som rådgiver og Kruse Smith Entreprenør som underentreprenør. Les mer her.